Jak pracujemy

Zakres i scenariusz współpracy dostosowujemy do konkretnych potrzeb klienta. Z reguły jednak praca nad projektem przebiega w 8-etapowym procesie.

01
:
ANALIZA TEMATU

Zaczynamy od otwartej rozmowy, analizy oczekiwań i wytycznych.


02
:
INWENTARYZACJA

Inwentaryzacja stanu istniejącego czyli dokładne pomiary wnętrza. Nierzadko powtarzamy ją na etapie dalszych prac w celu weryfikacji i doprecyzowań.


03
:
UKŁADY FUNKCJONALNE

Na podstawie zebranych praktycznych i technicznych informacji tworzymy koncepcję przestrzenną i propozycję układów funkcjonalnych w kilku wariantach.


04
:
KONCEPCJA

Krok po kroku wypracowujemy indywidualne rozwiązania i pomysł na wnętrze. Projektujemy meble na wymiar, dobieramy materiały i wyposażenie.


05
:
WIZUALIZACJE 3D

Całą koncepcję prezentujemy jako fotorealistyczne wizualizacje wnętrz 3D z uwzględnieniem konkretnych produktów.


06
:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

W oparciu o koncepcję sporządzamy rysunki techniczne nowych ścian, instalacji, ułożenie okładzin, detale czyli wszystko to co jest potrzebne do integralnego projektu wykonawczego. Finalną dokumentację projektową, przekazujemy w dwóch kopiach drukowanych oraz w wersji elktronicznej (PDF).


07
:
ZAMÓWIENIA I WYKONAWCY

Przygotowujemy zamówienia w postaci listy ze specyfikacją. Dokonujemy wycen, kontaktujemy się z potencjalnymi wykonawcami i punktami handlowymi.


08
:
NADZÓR AUTORSKI

Dopilnujemy aby realizacja została przeprowadzona dokładnie według projektu. W ramach nadzorów autorskich jesteśmy regularnie na budowie, koordynujemy dostawy i prace wykonawcze. Pomagamy przy reklamacjach i w nagłych, utrudnionych sytuacjach.